Back to top

Knjižnica Oddelka za azijske študije

Zametki sedanje knjižnice segajo približno 30 let nazaj. Prve knjige je knjižnica dobila od članov Slovenskega orientalističnega društva, članov tečaja kitajščine in japonščine, sedanjih članov  Oddelka za azijske študije in drugih ljubiteljev Kitajske, Japonske, Južne Koreje in ostale Azije.

Odkar je bil oddelek l. 1995 ustanovljen, dotok gradiva nenehoma narašča s pomočjo darov Japonske fundacije, Kitajske vlade, Korejske fundacije, privatnih donatorjev iz Slovenije, Japonske in ostale Evrope. Veliko knjig so prispevali člani (sedanji in nekdanji) oddelka in tudi študenti AŠ. Knjižnica s svojim gradivom podpira raziskovalno in pedagoško delo na oddelku. Pokriva v glavnem humanistiko, nekaj pa je tudi naravoslovnega gradiva. Razdeljena je na japonološki in sinološki del. Manjši del zajema področje Indije (nekaj polic) in še manjši področje Afrike. V zadnjem času se je knjižnica obogatila še s korejskim delom gradiva, ki hitro narašča. Približno 2/3 gradiva je v japonščini in kitajščini ostalo je v angleščini, slovenščini, korejščini ter drugih evropskih in azijskih jezikih.

 

Fond knjižnice obsega okoli 12.000 enot knjižničnega gradiva:

  • okoli 150 letnikov strokovnih in znanstvenih časopisov

  • okoli 414 enot neknjižnega gradiva

  • vse ostalo so monografije