Back to top

 

Bibliografije raziskovalcev 

 

Bibliotekarji v knjižnicah OHK FF skrbijo za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI in sicer:

 • zaposlenim na FF, ki imajo šifro raziskovalca;
 • zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov FF (za čas trajanja projekta in za gradivo, vezano na projekt), če ne vodijo njihove bibliografije že v okviru druge institucije.

 

Navodila avtorjem

Kaj ne sodi v bibliografijo

Pomembne povezave

Pogosta vprašanja o bibliografijah

Aktualna obvestila

 

  Navodila avtorjem

  Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

  • za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva,
  • za objave v elektronski obliki natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
  • za izvedena dela dokazila o izvedenem delu (npr. potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.),
  • izpolnjen Obrazec za vodenje bibliografij:

                                                  Obrazec - Word 

   

  Avtor je odgovoren za pravilno razvrstitev bibliografskih enot. Določiti mora (v sodelovanuju z bibliotekarjem) tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov.  Avtor sproti spremlja svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembne in popravke sporoča v knjižnico, ki mu vodi bibliografijo.

   

  Kaj ne sodi v bibliografijo

  Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

  • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
  • prijavne dokumentacije na razpise,
  • organizacije konferenc,
  • daljših gostovanj na tujih univerzah,
  • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
  • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
  • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
  • študijskih programov,
  • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
  • nagrad,
  • anonimnega recenzenstva.

  Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

   

  Pomembne povezave

  Pogosta vprašanja o bibliografijah

  Odgovori na pogosta vprašanja so dostopni na spletni strani SICRIS-a.

   

  Aktualna obvestila